Gminne Zespoły Śpiewacze

Zespół śpiewaczy i kapela ludowa "Byszewianie"
Zespół Śpiewaczy "Wiączynianka"
Zespół Śpiewaczy "Seniorki z Kalonki"