Studio piosenki - warsztaty wokalne

INFORMACJA DOTYCZĄCA WARSZTATÓW WOKALNYCH
STUDIO PIOSENKI

 

Studio piosenki to indywidualne (bądź w grupach 2-3 osobowych) zajęcia  z instruktorem (trwające ok. 30 minut).  Zajęcia w zakresie pracy nad ciekawym repertuarem, różnicowanym pod względem: charakteru, tematyki oraz stylistyki muzycznej. 
Praca nad emisją głosu, dykcją, recytacją czy interpretacją piosenki.

Na zajęciach zapewniane są sprzyjające warunki pracy – ćwiczenia z użyciem mikrofonu, na profesjonalnym sprzęcie nagłaśniającym tak, aby zagwarantować jak najlepsze warunki do osiągnięcia swobody scenicznej oraz potrzebnego doświadczenia na scenie.

Zajęcia przygotowują do udziału w różnego rodzaju konkursach piosenki, występach scenicznych, organizowanych koncertach i imprezach plenerowych.

Zajęcia prowadzi instruktor Edward Czekaj.

Zajęcia odbywają się w budynku GPCKiE w Plichtowie w pracowni muzycznej w każdy czwartek w godzinach 17:00-20:00.

Koszt zajęć: zajęcia BEZPŁATNE

Zapisy: zajęcia odbywają się po wcześniejszym uzgodnieniu godziny zajęć z instruktorem (kontakt – biuro GPCKiE w Plichtowie).

Website Security Test