Edukacja ekologiczna

PODSUMOWANIE WARSZTATÓW EKOLOGICZNYCH

Wraz z końcem roku szkolnego zakończyliśmy realizację warsztatów ekologicznych p.n. „Poznaj i pielęgnuj naturę wokół siebie” Warsztaty ekologiczne dla uczniów szkół z terenu gminy Nowosolna w roku szkolnym 2012/2013.
GPCKiE w Plichtowie jako beneficjent otrzymało dofinansowanie w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 38.038,00 zł, co stanowi 89% całego kosztu. Udział własny GPCKiE to 11% w kwocie 4.700,00 zł. Środki te zostały zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym wydatkowane na organizację warsztatów: zakup materiałów biurowych i papierniczych, tonerów, pomocy dydaktycznych, nagród rzeczowych, upominków indywidualnych i gadżetów dla uczniów oraz na transport na zajęcia terenowe.

W warsztatach wzięło udział 461 uczniów z trzech szkół z terenu gminy Nowosolna:

 1. Podstawowej im. M. Konopnickiej w Lipinach,
 2. Podstawowej im. Wł. Jagiełły w Starych Skoszewach,
 3. Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Wiączyniu Dolnym.

Przy współpracy z Oddziałem Terenowym Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, Nadleśnictwa Brzeziny, Leśnictwa Miejskiego- Łódź i Ośrodka Działań Ekologicznych „Źródła” przeprowadzono zajęcia stacjonarne w Gminno Parkowym Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie i terenowe w Lesie Łagiewnickim, Lesie Wiączyńskim i w Parku Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich.

Kadra realizująca zadanie (warsztaty ekologiczne zarówno w GPCKiE, jak i w terenie) to specjaliści z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony przyrody i środowiska przyrodniczego, pracujący w służbie ochrony przyrody od wielu lat. Uczestnicy warsztatów przy wykorzystaniu metod aktywizujących w edukacji ekologicznej poznali zagadnienia związane z ochroną środowiska m.in.: racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych, gospodarka odpadami, bioróżnorodność, system ochrony przyrody w Polsce, ochrona wód i ochrona lasów.

Chętni uczniowie wzięli udział w  3 konkursach: plastycznym p.t. „Kolory wiosny wokół mnie” dla uczniów klas I-III szkół podstawowych, ekologicznym dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych i uczniów gimnazjum. Zwycięzcy i wyróżnieni zostali nagrodzeni dyplomami i nagrodami rzeczowymi w postaci plecaków, lornetek, latarek i nośników pamięci. Natomiast wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymali dyplomy za udział oraz gadżety: ekologiczne długopisy, ołówki i linijki.

Dziękujemy wszystkim współrealizatorom zadania za udział i zaangażowanie w przeprowadzeniu warsztatów.

Konkursy ekologiczne w ramach projektu "Poznaj i pielęgnuj naturę wokół siebie”

WYNIKI KONKURSÓW

Jednym z działań zaplanowanych w ramach realizacji zadania p.n. „Poznaj i pielęgnuj naturę wokół siebie” - Warsztaty ekologiczne dla uczniów szkół z terenu gminy Nowosolna
w roku szkolnym 2012/2013  było przeprowadzenie konkursów dla uczniów szkół biorących udział w warsztatach:

 1. Plastyczny p.t. „Kolory wiosny wokół mnie” – dla uczniów klas I-III szkół podstawowych,
 2. Ekologiczny p. dla klas IV-VI- dla uczniów szkół podstawowych,
 3. Ekologiczny dla uczniów klas I-III gimnazjum.

Prace w konkursie plastycznym mogły być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, pastele, farby plakatowe, wycinanki, itp.). Zostały zgodnie z regulaminem złożone za pośrednictwem szkół do końca maja b.r.

Konkurs wiedzy ekologicznej odbył się 19 czerwca w GPCKiE w Plichtowie.
Zestawy konkursowe składały z 3 części, opracowanych przez instytucje współrealizujące zadanie t.j:

 • · OT Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” w Łodzi, Leśnictwo Miejskie- Łódź – dla szkół podstawowych,
 • · OT Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” w Łodzi, Nadleśnictwo Brzeziny- z/s w Kaletniku – dla uczniów gimnazjum.

Zawierały zagadnienia przedstawiane podczas przeprowadzonych warsztatów – stacjonarnych i terenowych.

Skład Komisji Konkursowych:

 1. 1. Plastyczny:

Teresa Gutowska, Anna Zabelska, Katarzyna Kreft – instruktorzy prowadzący  zajęcia z malarstwa, ceramiki artystycznej i decoupage w GPCKiE w Plichtowie.

 1. 2. Wiedzy ekologicznej:

Paweł Grabczyk – pracownik Nadleśnictwa Brzeziny, Agata Zaborowska
i Ludwik Samosiej – pracownicy OT PKWŁ.

Zwycięzcami zostali:

 1. 1. Konkurs plastyczny:

I m-ce - Jaś Rajt - SP w Starych Skoszewach, kl. II;
II m-ce  - Weronika Grzelak – SP w Lipinach, kl. II;
III m-ce  - Zosia Brzezińska – SP w Starych Skoszewach, kl. II;

Wyróżnienia:

 • · Michał Nowicki kl. IIIb, Wiktoria Prusinowska kl. II i Gilbert Szeląg kl. II
  z SP w Starych Skoszewach,
 • · Maja Schab kl. I, Kasia Godala kl. II i Bartek Pietras kl. II z SP w Lipinach.

Prace można obejrzeć w galerii konkursowej.

 1. 2. Konkurs wiedzy ekologicznej:

Szkoły podstawowe – kl. IV-VI:

I m-ce  - Michał Kropiwnicki – SP w Starych Skoszewach, kl. V;
II m-ce  - Jakub Kucharski  - SP w Lipinach, kl. VI;
III m-ce  - Wojciech Szczesio  - SP w Starych Skoszewach, kl. VI.

Wyróżnienia za aktywność i zaangażowanie:

 • · Adrian Pastusiak kl. V, SP w Lipinach,
 • · Damian Matczak kl. VI, SP w Starych Skoszewach.

Gimnazjum w Wiączyniu Dolnym:

I m-ce  - Bartłomiej Mioś – kl. Ia;
II m-ce  - Jakub Strzelecki  - kl. Ic;
III m-ce  - Małgorzata Sośnicka  - kl. IIIa.

Podczas uroczystości zakończenia Roku Szkolnego 2012/13 zwycięzcom i wyróżnionym wręczono dyplomy i nagrody rzeczowe.

Galeria zdjęć - prace plastyczne
Galeria zdjęć - konkurs wiedzy

 

PIĘKNO W ZASIĘGU OKA

Kolejny etap warsztatów ekologicznych już za nami. Uczniowie Gimnazjum w Wiączyniu Dolnym poznawali najciekawsze miejsca w Parku Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich. Nie były to dalekie wycieczki ale bardzo interesujące. Pracownicy OT PKWŁ- Katarzyna Krakowska, Agata Zaborowska i Ludwik Samosiej, pokazali gimnazjalistom najciekawsze zakątki. Korzystając z pięknej pogody z punktu widokowego w Teolinie podziwiali panoramę parku. Następnie obejrzeli odrestaurowany dworek w Byszewach wraz z otaczającą go roślinnością i 200 letnim dębem . W rezerwacie Parowy Janinowskie odbyli edukacyjny spacer wśród najbardziej atrakcyjnych fragmentów parowów i kompleksie lasu bukowego. 
W lesie w Poćwiardówce, gdzie znajduje się cmentarz żołnierzy niemieckich i rosyjskich, poznali historię krwawych walk z okresu I wojny światowej. Obejrzeli zabytkową zabudowę sakralną w Kolonii Niesułków i Lipce oraz zabytkowe zabudowania folwarczne w Dobieszkowie i szatę roślinną rezerwatu Struga Dobieszków.

Zajęciami terenowymi w Parku Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich  zakończył się cykl warsztatów. Teraz przed uczestnikami warsztatów ostatni już etap, czyli konkurs wiedzy ekologicznej, który zaplanowano na dzień 19 czerwca 2013 r. w Gminno Parkowym Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie.

GALERIA

 

II ETAP WARSZTATÓW EKOLOGICZNYCH - zajęcia terenowe

POSZUKIWANIE WIOSNY W LESIE

II etap warsztatów ekologicznych, to zajęcia terenowe w lesie. Uczniowie szkół podstawowych z Lipin i Starych Skoszew poznawali życie Lasu Łagiewnickiego, natomiast gimnazjaliści z Wiączynia Dolnego – Lasu Wiączyńskiego.
Po ścieżkach edukacyjnych Lasu Łagiewnickiego oprowadzały nas pracownice Leśnictwa Miejskiego–Łódź, Panie - Jolanta Kacprzak i Ewelina Czyżykowska. Chociaż w kalendarzu wiosna, to na pierwszym spotkaniu 11 kwietnia nie natknęliśmy się na nią. Głowy ogrzewało słońce a nogi topiły się w śniegu. Borsuki jeszcze smacznie chrapały w swoich norach, mrówki schowane głęboko w mrowiskach a w paśnikach można było zobaczyć jak karmione są zwierzęta w zimie. Na śniegu wyraźnie widniały tropy leśnych mieszkańców. Na poprawę humoru tym, co przemoczyli buty, wiewiórki hasały wysoko na drzewach. Natomiast podczas ostatnich zajęć, 26 kwietnia wiosna zawitała w lesie. Coraz wyraźniej można było dostrzec jej zwiastuny – pierwsze kwiaty, listki, żaby, pary dzikich kaczek i śpiewy ptaków. Uczniowie podczas warsztatów poznali rolę lasu, jego wrogów, mieszkańców, drogę od nasionka do drzewa oraz walory historyczne- zabytki, m.in. kompleks klasztorno – kościelny w Łagiewnikach, miejsce pamięci ofiar zbrodni hitlerowskiej z 1939 r. Uczniowie otrzymali karty pracy, które wypełniali w trakcie poznawania tematów. W Lesie Wiączyńskim Pan Paweł Grabczyk, zajmujący się edukacją przyrodniczo leśną w Nadleśnictwie Brzeziny, przedstawił uczniom gimnazjum jakie znaczenie dla człowieka ma las i jakie korzyści z niego czerpiemy. Jako doświadczony leśnik opowiedział  wiele ciekawostek związanych z pracą zawodową. Wyjaśnił na czym polega praca leśnika. Być może niektórzy uczniowie gimnazjum wybiorą taki kierunek w życiu. W Lesie Wiączyńskim również nie spotkaliśmy wiosny ale jej pierwsze oznaki tak- chłopcy w murszejących pniach drzew znaleźli budzące się owady. Z pewnością na kolejnych zajęciach terenowych w maju, podczas zwiedzania Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich wiosna w pełnej krasie odkryje swoje walory.

GALERIE:
Warsztaty dla gimnazjalistów - Las Wiączyński
SP Lipiny w Lesie Łagiewnickim
SP Stare Skoszewy w Lesie Łagiewnickim
Pierwsze zwiastuny wiosny

 

PODSUMOWANIE I ETAPU WARSZTATÓW EKOLOGICZNYCH

„Poznaj  pielęgnuj naturę wokół siebie”

1 marca zakończyliśmy etap warsztatów stacjonarnych, które zostały przeprowadzone w Gminno Parkowym Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie przez pracowników Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego - Oddziału Terenowego PKWŁ oraz Ośrodka Działań Ekologicznych „Źródła” w Łodzi. Łącznie odbyło się 37 warsztatów tematycznych. Panie z ZPKWŁ -  Katarzyna Krakowska – dyrektor OT PKWŁ i Agata Zaborowska – specjalista d.s. ochrony krajobrazu przeprowadziły 6 warsztatów dla szkół podstawowych w Lipinach i Starych Skoszewach. Zapoznały uczniów z formami ochrony przyrody w Polsce i w regionie. Zimowa aura sprzyjała do zaznajomienia się ze  sposobami spędzania zimy przez żyjące obok nas dzikie zwierzęta.

Natomiast Panie Magda Lasocka i Ewelina Paprocka - trenerki edukacji ekologicznej z Ośrodka Działań Ekologicznych Źródła” w Łodzi ogółem przeprowadziły 31 warsztatów
z uczniami naszych szkół – w tym 22 dla szkół podstawowych i 9 dla gimnazjum. Każda klasa szkoły podstawowej, podzielona na grupy uczestniczyła w 2 zajęciach tematycznych. Uczniowie  klas I-III  - „Ekologia dla najmłodszych” i „Dzikie jest piękne I” . Natomiast „Dzikie jest piękne II” i  „Niebieska planeta” to tematy zajęć dla klas IV-VI. GALERIA ZDJĘĆ - Warsztaty ekologiczne Źródła 26 II - 1 III 2013r.

Uczniowie gimnazjum podczas zajęć prowadzonych metodą Green Drama p.t. „Jak Eko poznał Lansa” tworzyli i wcielali się w postacie reprezentujące dwa odmienne style życia – ekologiczny i konsumpcyjny. Szukali odpowiedzi na pytania: Czy Eko może zaprzyjaźnić się z Lansem? Czym charakteryzuje się ekologiczny styl życia i co to jest nadkonsumpcja? Czy bycie ekologicznym może być modne i czy na pewno potrzebujemy najnowszego modelu telefonu? Czy bliżej mi do Eko czy do Lansa?

W kolejnym etapie warsztatów ekologicznych zaplanowano zajęcia terenowe – dla szkół podstawowych w Lesie Łagiewnickim, dla gimnazjum w Lesie Wiączyńskim i w najciekawszych i najcenniejszych przyrodniczo obszarach Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich.

Warsztaty zakończą się konkursami: plastycznym p.t. „Kolory wiosny” dla klas I-III szkoły podstawowej i wiedzy ekologicznej dla klas IV-VI oraz gimnazjum. Zwycięzcy otrzymają ciekawe nagrody rzeczowe a wszyscy uczestnicy warsztatów dyplomy za udział oraz ekologiczne upominki i gadżety.

_______________________________________________________________

Drugi dzień ze „Źródłami”

Podczas drugiego dnia warsztatów, prowadzonych przez trenerki edukacji ekologicznej
z Ośrodka Działań Ekologicznych „Źródła” w Łodzi w dniu 4 lutego, uczniowie klas I-III szkoły podstawowej w Lipinach uczestniczyli w zajęciach:

 1. Ekologia dla najmłodszych.
 2. Dzikie jest piękne I.

Zajęcia prowadzone były się w formie zabawy ruchowej i plastycznej. Uczniowie zapoznali się z zasadami zachowania wobec otaczającej nas przyrody: roślin, zwierząt i ludzi. Dowiedzieli się czym różni się dzika przyroda rządząca się własnymi prawami od przyrody „zorganizowanej” przez człowieka, co to znaczy, że przyroda jest samowystarczalna, jakie ma wartości i w jaki sposób możemy ją chronić. Uczestnicy zajęć w grupach malowali plakaty, tworzyli zasady zachowania na terenach chronionych, odnajdywali te tereny na mapie a następnie prezentowali swoje prace.
GALERIA

________________________________________________________

Warsztaty ze „Źródłami”

28 stycznia uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych uczestniczyli w bardzo ciekawych zajęciach, prowadzonych przez trenerki edukacji ekologicznej z Ośrodka Działań Ekologicznych „Źródła” w Łodzi, które przedstawiły tematy:

 1. Dzikie jest piękne II.
 2. Niebieska planeta.

Uczniowie zapoznali się z problemem niedostatku wody pitnej na świecie, koniecznością jej oszczędzania i ochrony przed zanieczyszczeniami. Poznali także najczęstsze zagrożenia dla terenów przyrodniczych i sposoby ochrony cennych przyrodniczo miejsc. Podzieleni na grupy aktywnie pracowali nad opracowaniem map parków narodowych i regulaminów zachowań ludzi podczas pobytu w parkach oraz hasłami propagującymi konieczność oszczędzania wody pitnej. Następnie wszystkie grupy prezentowały swoje prace. Kolejne zajęcia zaplanowane są na dzień 4 lutego dla klas I-III.
GALERIA

____________________________________________________________

II spotkanie z TOPKWŁ

24 stycznia w GPCKiE w Plichtowie odbyły się warsztaty ekologiczne dla klas I-III szkół podstawowych. Podobnie jak na pierwszych zajęciach Panie z Oddziału Terenowego Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego przedstawiły temat „Ochrona przyrody w Polsce”. Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali ciekawostek o życiu dzikich zwierząt podczas zimy. W zajęciach uczestniczyło 92 uczniów.
GALERIA

_____________________________________________________________

WARSZTATY EKOLOGICZNE NA START !!!

17 stycznia w GPCKiE w Plichtowie rozpoczął się cykl warsztatów ekologicznych w ramach realizacji zadania p.n. „Poznaj pielęgnuj naturę wokół siebie”. Warsztaty ekologiczne dla uczniów szkół z terenu gminy Nowosolna w roku szkolnym 2012/2013. Pierwsze zajęcia dla uczniów klas IV-VI ze szkół podstawowych w Lipinach i Starych Skoszewach zostały przeprowadzone przez pracownice Oddziału Terenowego Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego - Katarzynę Krakowską – dyrektora Oddziału i Agatę Zaborowską - specjalistę d.s. ochrony krajobrazu. W zajęciach p. t. „Ochrona przyrody w Polsce” wzięło udział 106 uczniów. Kolejne spotkanie, tym razem dla klas I-III odbędzie się 24 stycznia.

GALERIA

________________________________________________________________

Edukacja ekologiczna w GPCKiE


Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie przy współpracy z Oddziałem terenowym Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich,  Nadleśnictwem Brzeziny, Leśnictwem Miejskim – Łódź oraz Ośrodkiem Działań Ekologicznych "Źródła" w Łodzi przystąpiło do realizacji zadania p.n. „Poznaj  pielęgnuj naturę wokół siebie” Warsztaty ekologiczne dla uczniów szkół z terenu gminy Nowosolna w roku szkolnym 2012/2013.
Zadanie to na podstawie zawartej umowy  nr 654/EE/D/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. jest dofinansowane w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Koszt całkowity zadania wynosi 42.738,00 zł w tym dotacja z WFOŚi GW wynosi 38.038,00 zł (89%). Termin zakończenia realizacji został ustalony na dzień 30 czerwca 2013 r.  czytaj dalej ...

_______________________________________________________

Edukacja ekologiczna

W roku szkolnym 2012/2013 Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii zamierza rozpocząć prowadzenie warsztatów ekologicznych dla uczniów szkół z terenu gminy Nowosolna. W tym celu złożony zostanie wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi o dofinansowanie projektu. czytaj dalej ...